اخذ گواهینامه ایزو3834 مورد پذیرش شرکت نفت همچنین شرکت گاز ایران

اخذ گواهینامه ایزو3834 , مناقصه جوشکاری شرکت گاز

سه شنبه, 20 اسفند 1398 ساعت 10:28 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
اخذ گواهینامه ایزو3834 , مناقصه جوشکاری شرکت گاز اخذ گواهینامه معتبر ایزو3834 مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه

پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت ایران همینطور شرکت گاز ایران گواهینامه  ISO3834  جهت مناقصه ارائه دهند .

 

اخذ گواهینامه ایزو3834 , مناقصه جوشکاری شرکت گاز

اخذ گواهینامه ایزو3834 , جهت مناقصات نیاز اساسی شرکتهای پیمانکاری میباشد .

ISO3834 الزامات استقرار سیستم مربوطبه جوشکاری فلزات رابیان میکند . لطفا ادامه مطلب توجه بفرمایید .

استاندارد ایزو3834 :

ISO3834  تحت عنوان کلی الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی توسط کمیته فنی سازمان ایزو تدوین سپس منتشر شده . اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصه جوشکاری توسط پیمانکاران مربوطه صورت میپذیرد .

استاندارد ISO/TR 3834 الزامات کلی سیستم مدیریت جهت دسترسی بکیفیت مناسب جوش ارایه میدهد .

اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت تمامی شرکتهاییکه عملیات جوشکاری ذوبی انجام میدهند قابلیت پیاده سازی داشته .

اخذ گواهینامه ایزو3834 توسط شرکت نفت همینطور شرکت گار الزامی شده . وزارت نفت ایران ، شرکت گاز اجرای استاندارد ISO / TS 3834 ( ایزو 3834 ) ر اجهت شرکتهای پیمانکاری ک درجریان اجرای پروژه اقدام بجوشکاری ذوبی مینمایند .

شرکتهای احداث خط لوله نفت وگاز ، شرکتهای مشاوره پیمانکار ، نصب تجهیزات پالایشگاهی ، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تعمیرنگهداری تجهیزات پالایشگاهی پتروشیمی الزام شده مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصات .

بمنظور اجرای حرفه ای استقرار استاندارد ایزو3834 وزارت نفت همینطور شرکتهای تابع تعدادی مراکز همانند شرکت ایران گواه معرفی کرده ؛ تایید میکند . لذا متقاضیان اخذ استاندارد ایزو3834 میتوانند جهت ارائه ایزو3834 ازمشاوره مرکز ایران گواه استفاده کنند .

شرکتهای گواهی دهنده استاندارد ایزو3834 میبایست مورد تایید وزارت نفت باشند ؛ لذا هرشرکت گواهی دهنده ایزو3834 مورد تایید اداره گاز همینطور وزارت نفت نمیباشد .

شرکت مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه ، شرکت مشاور مورد تایید وزارت نفت بابت صدور گواهینامه ایزو3834 میباشد .

استاندارد ایزو3438 :

استاندارد سری ایزو3834 بطورکلی دارای 6 استاندارد بشرح ذیل میباشد :

استاندارد ISO3834-1    الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی قسمت اول معیار جهت انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی

استاندارد ISO3834-2 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی قسمت دوم الزامات کیفیتی جامع

استاندارد ISO3834-3 الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی الزامات کیفیتی استاندارد

استاندارد ISO3834-4 الزامات کیفی جوشکاری فلزی الزامات کیفی ابتدایی

استاندارد ایزو5-3834 قسمت پنجم ارائه مستندات بابت ایزو3834

استاندارد ایزو6-3834 راهنمایی استقرار استاندارد ایزو3834

جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 متقاضیان میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اجرا نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 اغلب استاندارد ISO3834    بتنهایی اخذ مینمایندکه مورد پذیرش وزارت نفت همینطور شرکت گاز نمیباشد .

شرکت ایران گواه قویا توصیه مینماید جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 متقاضی ابتدا اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 , سپس اخذ گواهینامه HSE , گواهینامه ایزو45001 سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 صورت پذیرد .

اخذ گواهینامه ایزو3834 مناقصه جوشکاری شرکت گاز min

مزایای پیاده سازی همینطور اخذ گواهینامه ایزو3834 چیست :

مزایای داشتن سیستم استقرار استاندارد ایزو3834 شامل موارد ذیل میباشد :

اخذ گواهینامه ایزو3834 , داشتن نگرش سیستماتیک جهت کنترل عملیات جوش بعنوان فرآیند ویژه

ایزو3834 , ایجاد اطمینان رعایت الزامات کیفی طی اجرای عملیات جوشکاری

ISO3834 , امکان تعریف سطح الزامات کیفی فرآیند جوشکاری

مستند سازی فرآیند(های) جوشکاری توسط ارائه گواهینامه ایزو3834

اخذ گواهینامه ایزو3834 باعث کنترل ریسکهای متالوژی فرآیند جوشکاری میشود .

ایزو3834 جهت اخذ استاندارد محصول طی جوشکاری درکیفیت ، ایمنی محصول نقش عمده داشته .

استاندارد ایزو3834 بروی دوناحیه بحرانی طبیعت بحرانی ، ایمنی محصولات ، اهمیت بارگزاری دینامیک درمواقع استفاده همینطور بهره برداری ا زمحصول تاکید داشته .

ایجاد طرح جهت کنترل عملیات جوشکاری یااجرای استاندارد ISO3834

استاندارد ایزو3834 تاکید برپیشگیری نواقص جوشکاری داشته د رنتیجه کاهش هزینه بدنبال داشته .

اجرای استاندارد ایزو3834 باعث کاهش ریسکهای موقع استفاده میشود .

 

شرایط اخذ گواهینامه ایزو3834 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 اغلب توسط مراکز اهداکننده گواهینامه ایزو اقدام میکنند صرفا جهت گرفتن گواهینامه ایزو3834 . منتها ممکن هست مسئول مناقصه ویا شرکت نفت وگاز مستندات اخذ گواهنامه ایزو3834 درخواست نماید .

مراکز صدور گواهینامه ایزو3834 معمولا مستندات بابت صدور گواهینامه ایزو3834 ارائه نمیدهند بنابراین ؛ اخذ کننده گواهینامه ایزو3834 بمشکل خورده .

شرکت ایران گواه گواهینامه ایزو3834 مورد پذیرش وزارت نفت همینطور شرکت گاز ایران صادرمیکند . مستندات اخذ گواهینامه ایزو3834 توسط شرکت ایران گواه همراه باارائه گواهینامه ایزو3834 ، ارائه میگردد . بنابراین متقاضیانیکه توسط شرکت ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 میتوانند بصورت رایگان مستندات استاندارد ایزو3834 دریافت نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصات توسط موتور جستجوگرگوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

اخذ گواهینامه ایزو3438 معتبر , گواهینامه ایزو3834 چیست , اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصه , گواهینامه ایزو3834 مورد تایید اداره گاز , اخذ ایزو3834 مورد تایید شرکت نفت
خواندن 713 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
کد: 333

آخرین‌ها از مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
ثبت ایزو ثبت ایزو چیست ؟ استاندارد ایزو بعنوان
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
شرایط همینطور روند اخذ گواهینامه حلال معتبر توسط
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
اخذ نشان CE , استاندارد CE چیست , روند دریافت CE
cache/resized/aac6bd21356679260ba68bfaf66bfa1d.jpg
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، جهت اخذ
cache/resized/85683b095ec9c93e7b979c122097346f.jpg
پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت
cache/resized/ffd42e68aa5d2f67006d72935716cf93.jpg
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

همکاران ما