مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال اغلب متققاضیان بوده لذا پیشنهاد مرکز مشاوره ایران گواه مطالعه ادامه مطلب میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست سوال اکثر پیمانکاران جهت حضوردرمناقصه میباشد . متقاضیان زمانیکه خواهان حضوردر مناقصات هستند توسط مسئول مناقصه درخواست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میشود . حال اینکه پیمانکار سوال میپرسد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست .

مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان مرجع اطلاع رسانی رسالت اصلی خود یعنی اطلاعات بابت انواع گواهینامه ملی همینطور انواع گواهینامه بین المللی داشته ؛ طی مقاله میپردازدبه چالش اصلی پیمانکاران همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست .

 

مقالات مرتبط :

گواهینامه ملی چیست ؟

 

 

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهی نامه مجوز اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مدرک صلاحیت انجام کار پیمانکاران میباشد . براساس مصوبه دولت تمامی پیمانکاران صرف نظراز نوع فعالیت میبایست اقدام نمایند جهت احراز صلاحیت کار . حال چنانچه پیمانکار تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه رتبه , داشته باشد میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نماید .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار جهت پیمانکاران کوچکتر صادر میگردد . نکته مهم اینکه پیمانکاران میبایست توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . یعنی اینکه چنانچه اساسنامه هرشهری ثبت شده باشد پیمانکار میبایست توسط اداره کار همان استان اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی متقاضیان مجوز اداره کار نیز نامیده میشود .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کاملا متفاوت بوده نسبتبه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همینطور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری .

 

مطالب مرتبط :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

 

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی افراد گواهینامه HSE نامیده میشودکه اشتباه بوده .

 

 گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست min

 

چه شرکتهایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط پیمانکاران جهت حضوردرمناقصات اخذ میگردد . حال سوال پیش میآید چه شرکتهایی میبایست جهت حضوردر مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

شرکتها ، سازمانها همینطور کسب وکارکوچک جهت حضوردر مناقصه نیاز داشته گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند ؛ لذا پیمانکارانیکه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند شامل موارد ذیل میگردد :

گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری , کترینگ ، رستوران ، امور آشپرخانه .

تعمیرنگهداری تجهیزات اداری

خدمات عمومی همانند نگهبانی ، فضای سبز

تاسیسات همینطور چاپ وتکثیر میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدت زمان گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری طی مقالات قبلی همین سایت همینطور دیگرسایتهای مرکز اطلاع رسانی ایران گواه توضیح داده شده .

جهت کسب اطلاع بابت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ؛ مشاوره شرکت ایران گواه رایگان بوده متقاضیان میتوانند تماس برقرار نموده اطلاعات بدست آورند .

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISOGET.ORG

https://www.aparat.com/isoget.org

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , مجوز اداره کار چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست , چه شرکتهایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند , اخذ گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری , کواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار

متقاضیان میتوانند فیلم تهیه شده توسط مرکز مشاوره ایران گواه ازطریق آپارات مشاهده نمایند .

 

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری خواسته تعداد بیشماری متقاضیان میباشد 

دوشنبه, 13 آبان 1398 ساعت 13:47

گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت

نمونه گواهینامه مجوز ادراه کار شرکتهای خدماتی

گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت

گواهینامه اداره کار چیست , گواهی مجوز اداره کار چیست , گواهینامه مجوز اداره کار چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , چگونه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایم , سایت اداره کار , سایت جهت ثبت نام تایید صلاحیت پیمانکاری , جهت ثبت نام مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست چیکار کرد , نحوه ثبت نام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کجا میبایست مراجعه کرد , شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری تماما کلمات کلیدی میباشد کافرمایان توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  سرچ مینمایند . حال اینکه اصلا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست وچرا میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .....

 

مطالب بیشتر :

مجوز اداره کار , تایید صلاحیت پیمانکاری

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اصطلاحا بین عموم گواهی نامه مجوز اداره کار ویا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار نامیده میشود حتی برخی گواهینامه شرکتهای خدماتی نیز مینامند منتها تماما براساس نوع فعالیت شرکتها توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد کافرمایان توجه داشته باشند جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار میبایست استان مربوطه خود اقدام نمایند یعنی جاییکه دراساسنامه شرکت ادرس دفتر مرکزی ثبت گردیده چنانچه کافرما تهران پروژه فعال گرفته باشد منتها اساسنامه استان دیگری ثبت شده باشد میبایست کافرما توسط همان استان درج شده اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( گواهینامه مجوز اداره کار ) وبلعکس بنابراین گواهینامه مجوز اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ) توسط اداره کار استان مربوطه تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

 

چرا میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود ؟

پیمانکاران جهت حضور درمناقصات نیاز داشته گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند پس اخذ گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت پیمانکاری اداره کار جزو الزامات شرکتهای پیمانکاری جهت فعالیت میباشد

اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال میپرسند ؛ گواهینامه مجوز اداره کار ب چه شرکتهایی تعلق میگیرد ؟

شرکتهای حوزه فعالیت : امور آشپزخانه ( رستوران ) تعمیرونگهداری ( تجهیزات اداری همینطور صنعتی ) خدمات عمومی ( نگهبانی ) فضای سبز تاسیسات همچنین چاپ وتکثیر میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ مجوز اداره کار توسط اداره کار استان مربوطه لذا سازمانها بازمینه فعالیت ذکر شده ویا زیر گروه زمینه فعالیت ذکر شده اقدام مینمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

سایت مجوز اداره کارمجوز اداره کار شرکتهای خدماتیسایت مجوز اداره کار

 

بیشتر بخوانیم :

تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

گواهی نامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت پیمانکاری ) براساس مصوبه سال 97 هیئت دولت اخذ میگردد سال 1397 دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی شرکتها راموظف نمود جهت حضور درمناقصه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند لازم بذکر میباشد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری درصورتی اخذ میگردد ک شرکت مربوطه گواهینامه رتبه ویا گرید نداشته باشد البته هستند مسئولین مناقصه گر باتوجه ب داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) کافرما ر اموظف میکند اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

کارفرمایان احساس میکنند بلحاظ دارا بودن گواهینامه ISO , نیاز نداشته سرتیفیکیتی اخذ نمایند حال آنکه حتما میبایست جهت مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حتی رتبه پیمانکاری داشته باشند طی مقالات بعدی پیرو گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بیشتر توضیح خواهیم داد

دوشنبه, 16 آذر 1394 ساعت 11:30

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟ چه شرکتهایی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار چیست ؟

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
ثبت ایزو ثبت ایزو چیست ؟ استاندارد ایزو بعنوان
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
شرایط همینطور روند اخذ گواهینامه حلال معتبر توسط
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
اخذ نشان CE , استاندارد CE چیست , روند دریافت CE
cache/resized/aac6bd21356679260ba68bfaf66bfa1d.jpg
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، جهت اخذ
cache/resized/85683b095ec9c93e7b979c122097346f.jpg
پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت
cache/resized/ffd42e68aa5d2f67006d72935716cf93.jpg
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

همکاران ما