دوشنبه, 04 آذر 1398 ساعت 10:08

گواهینامه , ISO14001

عکس در مورد ایزو14001

 

گواهینامه , ISO14001

اخذ گواهینامه ایزو14001 , بنام سیستم مدیریت زیست محیطی توسط سازمانها اخذ میگردد اغلب متقاضیان گواهینامه ISO14001 ر اهمزمان بادو گواهینامه ISO9001 همچنین ISO45001 اخذ مینمایند چنانچه سازمانی بتواند الزامات سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو 14001 ، ایزو45001 همزمان پیاده سازی نماید اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه رعایت نموده میتوانند گواهینامه IMS اخذ نمایند حال اطلاعات پیرو استاندارد ایزو , ISO14001

مطلب مرتبط :

متن فارسی استاندارد ISO14001

 

ایزو14001 چیست , ISO14001 چیست , چگونه میتوان گواهینامه ایزو 14001 گرفت , ازکجا گواهی نامه ایزو14001 بگیرم , متن استاندارد ایزو14001 چیست , مرکز معتبر صدور گواهینامه ایزو14001 , مراجع اعتباردهنده گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو تقلبی , اخذ گواهینامه ایزو14001 , استاندارد محافظت ازمحیط زیست چیست , دانلود فارسی متن استاندارد ISO14001 , شرایط اخذ گواهینامه ایزو14001 , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه ایزو چیست , مشاوره پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 14001 کلمات کلیدی میباشد اغلب متقاضیان توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM بدنبال اخذ گواهینامه ISO14001 هستند :

ایزو14001 چیست :

استاندارد ایزو 14001 بنام سیستم مدیریت محیط زیست تدوین گردیده سازمان بین المللی ISO جهت محافظت ازمحیط زیست الزاماتی تدوین نموده تمامی کارخانجات ، سازمانها شرکتها حتی کسب وکار کوچک موظف ب استفاده الزامات زیست محیطی بوده تاصدامات کمتری بمحیط زیست وارد گردد

گازهای گلخانه ای ، زباله ، پسآب شرکتها ( کارخانجات ) ، قطع درختان ، برهم زدن اکوسیستم محیط زیست تماما مخاطراتی جهت انسانها حتی دیگر جانداران بوجود میآورد باتوجه ب پیشرفت صنعت همینطور دست درازی انسان برمحیط زیست سالیانه خطرات بیشماری محیط زیست جانداران ر اتهدید مینماید سازمان استاندارد جهانی ISO , توسط کشورهای عضو سعی براین داشته بابوجودآوردن متن استاندارد ISO14001 جلوگیری نماید ازتخریب محیط زیست بنابراین استاندارد ISO14001 تدوین جهت استفاده جهانیان منتشر گشت

متن فارسی استاندارد ISO14001 آخرین ویرایش ISO14001:2015 توسط همین سایت منتشر گردیده علاقمندان میتوانند استفاده نمایند

 

گواهینامه ایزو 14001 :

دولتها ، شرکتها کارخانجات همینطور سازمانها راموظف کرده جهت جلوگیری ازآسیب بمحیط زیست الزامات استاندارد ISO14001 پیاده سازی نموده بنابراین سازمان استاندارد ایران بنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گواهینامه ISO14001:2015 توسط مراجع صدور مورد تایید صادر مینماید

شرکتهای پیمانکاری جهت حضوردرمناقصه نیاز داشته گواهینامه ایزو14001 اخذ نمایند حتی برخی کافرمایان بنابرحسب نوع فعالیت مبادرت میفرمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001

مراجع صدور گواهینامه ایزو CB نامیده میشوند حال آنکه مرکز صدور گواهینامه ایزو ممکن هست تحت نظارت مرجع اعتبار سنجی بین المللی IAF فعالیت نماید ممکن هست CB بصورت خصوصی فعالیت نماید چنانچه متقاضی خواهان اخذ گواهینامه ISO14001 بین المللی باشد میبایست توسط مرکز صدور گواهینامه معتبر اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001 ، چنانچه متقاضی جهت مناقصه نیازداشته گواهینامه ایزو14001 اخذ نماید میتواند توسط CB خصوصی اقدام نماید لازم بذکر میباشد CB  خصوصی بصورت صدور گواهینامه ایزو , صدور گواهینامه ایزو ارازن میتواند فعالیت نماید

متقاضیان جهت کسب اطلاعات حقوقی ، فنی بیشتر میتوانند بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ارتباط برقرار نمایند

لینکهای مفید :

www.iso.org

www.iaf.nu

www.irangovah.ir

www.irangovah.com

www.google.com

http://naciportal.isiri.gov.ir/

کلمات کلیدی :

ایزو , اخذ ایزو , اخذ گواهی نامه ISO , گواهینامه ISO14001 , مراکر صدور گواهی نامه ایزو14001 , CB , IAF , ISO , NACI

چهارشنبه, 08 آبان 1398 ساعت 15:12

زمینه فعالیت مرکز ایران گواه

اخذ ایزو ایران گواه

زمینه فعالیت مرکز ایران گواه

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه سال 1388 جهت پیاده سازی الزامات سازمان بین المللی ISO , توسط آقای کریمی شروع بفعالیت نمود د رابتدا امور مربوطبه مشاوره بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ISO9001:2008 شرکتها ، سازمانها همینطور پیاده سازی استاندارد ایزو9001 طی سازمان ، آموزش دوره توجیهی کارمندان سازمان پیرو پیاده سازی الزامات ایزو توسط مهندس کریمی همچنین خانم الله یار انجام میگرفت

مرکز مشاوره ایران گواه سال 1391 همسوبابازار کار ، حجم درخواست بابت اخذ گواهینامه ایزو , مخصوصا اخذ گواهینامه ایزو فوری , طرح ریزی شده سال 1392 مرکزی تحت عنوان مشاور ایزو توسط مهندس کریمی وخانم الله یار بنا شد زین پس مرکز ایران گواه هم مشاوره رایگان ب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو داده خودنیز مراحل پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ر ااجرایی نموده تامتقاضیان بتوانند گواهینامه ISO9001 , اخذ نمایند باتوجه ب بیشترشدن سازمانهای درخواست کننده مرکز ایران گواه رشد نموده واحد مشاوره ا زواحد کارشناس پیاده سازی الزامات ایزو جدا گشته همینطور بمرور زمان واحدهای دیگری بوجود آمد تاسال 1393 بصورت رسمی فعالیت ایران گواه بعنوان مرکز مشاور ، پیاده ساز ، اخذ گواهینامه ISO9001 , ISO14001 , HSE-MS , OHSAS18001 ادامه راه نمود

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه هم اکنون نماینده حدود 70 مرکز صادرکننده گواهینامه ایزو بوده کارشناسان مرکز ایران گواه اطلاعات فنی ، حقوقی دراختیار متقاضیان اخذ گواهینامه ISO گذاشته تامتقاضی بتواند برحسب سیاستگذاری ، نوع گواهینامه ایزو ، اعتبار مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو ، تصمیم درستی مبنی براخذ گواهینامه ایزو داشته لازم بذکر میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه بدون حساسیت بابت مرجع صدور گواهینامه سعی داشته اطلاعات دقیقی ب متقاضیان خود داده تابتوانند بهترین تصمیم طی بازده زمانی مناسبی اتخاذ نمایند

فعالیت مرکز ایران گواه بمرور زمان پیشرفت داشته هم اکنون مرکز ایران گواه درزمینههای ذیل فعالیت مینماید :

مشاوره بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ISO17025

مشاوره بابت پیاده سازی الزامات استاندارد IMS

کارشناس پیاده سازی الزامات استاندارد ISO

اخذ سریع گواهینامه ایزو

اخذ ارزان گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه HSE-MS

تدوین HSEPLAN شرکتهای پیمانکاری

اخذ گواهینامه CE جهت صادرات کالا

اخذ فوری گواهینامه CE ارازن

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

برگزاری دوره مسئول ایمنی تحت نظارت اداره کار استان تهران

برگزاری دوره 8 ساعته ایمنی کارگری بصورت فوری درمحل متقاضی

برگزاری دوره 20 ساعته کافرمایی

برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد ایزو

برگزاری کنفرانس بین المللی جهت مبحث استاندارد محیط زیست

گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل شرکتها ، سازمانها باتائیدیه اداره کار استان مربوطه

مشارکت باسازمانها جهت برگزاری سمینار آموزشی

صدور گواهینامه آموزشی ایزو جهت تکمیل رزومه کاری

صدور گواهینامه آموزشی افسر ایمنی

اخذ گواهینامه مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

اخذ گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان تایید صلاحیت ایران , NACI

اخذ گواهینامه ایزو مورد تایید شرکت نفت

اخذ گواهینامه ایزو مورد تایید وزارت صنایع ، معادن

اخذ گواهینامه ISO13485 مورد تایید تجهیزات پزشکی

وغیره

سایتهای اطلاع رسانی مرکز مشاوره ایران گواه بشرح ذیل میباشد :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.ORG

WWW.IRANGOVAH.NET

راههای ارتباطی باشرکت ایران گواه :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلگرام بشماره : 09224734948

واتساپ بشماره : 09127645967

تلفن تماس :

02144769451

02144769456

02144924749

تلفن مشاوره شبانه روز :

09127645967

سه شنبه, 05 شهریور 1398 ساعت 07:32

استاندارد ایزو 14001:2015 , متن فارسی

فایل دانلود رایگان استاندارد ایزو14001 بنام مدیریت سیستم زیست محیطی

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 09:43

گواهینامه ISO , مراجع صدور

مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر , مرجع صدور گواهینامه ISO HSE  فوری

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 08:17

انجمن اعتبار سنجی IAF

سازمان ملی استاندارد ایران بنام NACI  جزو موسسه استاندارد مورد پذیرش انجمن اعتبار دهنده IAF  میباشد

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
ثبت ایزو ثبت ایزو چیست ؟ استاندارد ایزو بعنوان
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
شرایط همینطور روند اخذ گواهینامه حلال معتبر توسط
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
اخذ نشان CE , استاندارد CE چیست , روند دریافت CE
cache/resized/aac6bd21356679260ba68bfaf66bfa1d.jpg
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، جهت اخذ
cache/resized/85683b095ec9c93e7b979c122097346f.jpg
پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت
cache/resized/ffd42e68aa5d2f67006d72935716cf93.jpg
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

همکاران ما